Posted by admin on June - 23 - 2018 | Comments Off

Podstawowym sposobem podniesienia kapitału jest inwestowanie pieniędzy. Każdy kto postanawia inwestować, ma obowiązek dysponować pewną ilością prywatnych czy też obcych środków finansowych. Inwestorem może być postać fizyczna, jak oraz jednostka prawna, wyrażana przez wszystkich uczestników rynku – Internacjonalizacja MŚP. W praktyce świadczy to, że mogą być to: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, i państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić można inwestycje rzeczowe, których nadrzędnym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje pieniężne, dzięki którym można umieszczać kapitał. W tego typu inwestycjach można wyróżnić też podmioty, którymi są inwestorzy rzeczowi oraz finansowi. Pierwsi raportują popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go udostępnić inwestorom rzeczowym. Z tego względu występuje między nimi ścisły związek, jaki w wielu przypadkach potrzebuje udziału pośrednika.

Comments are closed.